ponedeljak, 18 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

Istorija Apatina

NEKADA BEHU ALASKA VREMENA

NEKADA BEHU ALASKA VREMENA

Istorija Apatina
Na prve materijalne dokaze koji govore u prilog zastupljenosti ribolovačke komponente u ekonomici stanovništva ovog područja, nailazimo već u neolitu, u kojem se, usled razvoja agrostočarske ekonomike, ribolovačka delatnost svodi na sekundarnu granu. (više…)