petak, 22 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

INFORMACIJA ZA KORISNIKE USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

    REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA APATIN

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD APATIN

Broj:   551-13/39       

Dana:  17.03.2020. godine

A P A T I N

Centar za socijalni rad Apatin, obaveštava sve svoje korisnike, kao i sve građane opštine Apatin da shodno Odluci Vlade Republike Srbije, a u cilju efikasnije prevencije i smanjenja mogućnosti širenja virusa COVID-19, direktan rad sa korisnicima i drugim licima koja dolaze u Centar za socijalni rad Apatin se ograničava isključivo na rad od 8-12 časova.

U tom periodu, za korisnike će biti otvorena prijemna kancelarija i kancelarija za isplatu jednokratnih novčanih pomoći. U druge prostorije, korisnici će pristupati po prethodnom pismenom ili telefonskom pozivu.

Kako bi se u novonastalim okolnostima vezanim za trenutnu epidemiološku situaciju svim građanima pružila blagovremena i kvalitetna socijalna i porodično pravna zaštita iz delokruga rada ove ustanove, građani svoje zahteve po raznim osnovama mogu podnositi Centru za socijalni rad na telefone : 025/772-047, 025-772-451, 773-365 svaki radni dan od 07-15 časova.

Mobilni broj na koji su dostupni radnici Centra za socijalni rad Apatin 24 sata je 069/783-366  i elektronskim putem na adrese: apatin.csr@minrzs.gov.rs i info@csrapatin.rs

nakon čega će u toku postupka ukoliko se za to ukaže potreba biti pisanim putem pozivani da dođu u Centar.

Sva rešenja, potvrde, uverenja i slčno, dostavljaće se isključivo putem pošte na kućnu adresu.

Mole se svi sugrađani da se pridržavaju preporuka i odluka nadležnih organa u cilju suzbijanja epidemije i očuvanja zdravlja stanovništva, da za sva dodatna pitanja kontaktiraju Kol centar na broj telefona 025/772-122 i Centar za socijalni rad Apatin na navedne brojeve.

Apelujemo na sugrađane da budu solidarni, humani i odgovorni.

S poštovanjem,

 DIREKTOR
M.P.Nikolina Sučević

dipl. soc. radnica