četvrtak, 2 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

KULTURNI CENTAR APATIN – PRIJAVA ZA FOLKLORNE ANSAMBLE

P R I J A V A
za folklorne ansamble / izvorne grupe


Кulturno-umetničko društvo
__________________________________________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________

Telefon: ______________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Ime i prezime umetničkog rukovodioca: __________________________________________

Adresa: ______________________________________________________________________

Telefon i e-mail: ______________________________________________________________

Ime i prezime rukovodioca orkestra: ____________________________________________

Adresa: ______________________________________________________________________

Telefon i e-mail: ______________________________________________________________

PROGRAM:
1. ________________________________________________________________________

Sadržaj (igara, pesama): ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Sadržaj (igara, pesama): ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Broj članova: __________

PRIJAVU POPUNIO
Datum: m.p.
_____________ _____________________