četvrtak, 21 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

ODRŽANA 33. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

Sednica je započela usvajanjem Zapisnika sa 31. i 32. sednice, kao i 10. vanredne sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

Zbog gašenja JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin, u drugoj tački je usvojen predlog Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2017. godinu kako bi se omogućilo preuzimanje zaposlenih u odgovarajuće organizacione oblike u okviru javnog sektora.

Usvajanjem predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin, u trećoj tački, preuzimaju se poslovi nadzora u okviru opštinske uprave Apatin.

Narednom tačkom, usvojen je predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JKP „Naš dom“ Apatin. Delatnost je proširena na razradu građevinskih projekata, arhitektonsku delatnost i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Zbog preuzimanja zaposlenih iz ugašenog JP za upravljanje putevina, planiranje i urbanizam Apatin, u petoj tački, usvojene su Prve izmene i dopune programa poslovanja JKP „Naš dom“ za 2018. godinu.

U naredne dve tačke, zbog usklađivanja šifre delatnosti sa novim zakonskim odredbama, usvojen je Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin i statuta Ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin.

U sledeće dve tačke usvojen je predloga Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin i minimalnoj naknadi za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin. Minimalna zakonska cena po ulazu je 681 dinar, koju skupština stanara može menjati.

U desetoj tački, usvojen je predloga Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin neizgrađenog građevinskog zemljišta, kat. parcela br. 2022 i 2005 k.o. Apatin,„Lidl Srbija.

Narednom tačkom, usvojen je predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu opštine Apatin putem poklona nepokretnosti koja je upisana u list nepokretnosti br. 553 k.o. Apatin, poklonodavca vlasnika PD „Delta Real Estate“ d.o.o iz Beograda. Radi se o objektu uz kanal u Prigrevici, bivši „Motel“, a opština Apatin kao poklonoprimac se obavezala da objekat privede nameni u vidu sportskog centra.

Do kraja sednice, usvojen je Predlog Odluke o dodeli u zakup poslovne prostorije u Ul. Srpskih vladara br. 12 u Apatinu, zatim predlog Odluke o dodeli u zakup poslovne prostorije u zakup površine 87 m2, u prizemlju stambeno-poslovne zgrade, Blok 5, Ul. Trg oslobođenja br. 29 u Apatinu, Kompaniji „Dunav osiguranje“ A.D. Beograd – Stari grad, kao i izdavanju poslovnog prostora u Kupusini firmi Kopeli.

Usvojen je i predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora. Od 11 zahteva, 8 lica je prihvatilo vansudsko poravnanje, 2 je uložilo žalbu, a 1 lice će svoju pravdu potražiti na sudu.

U narednim tačkama dnevnog reda razmatrana je žalba na Rešenje o odbijanju prava na roditeljski dodatak iz sredstava samodoprinosa, kao i žalbe na Rešenja Komisije za dodelu studentskih stipendija.

U sledećoj tački, donet je Zaključak o utvrđivanju rasporeda tekućih subvencija za JP za upravljanje putničkim pristaništemi marinom „Apatin“

U poslednjoj tački donet je Zaključak o pokretanju postupka za izdavanje poslovnog prostora u ul. Somborski put br. 2a u Kupusini .

Info služba

Opština Apatin