subota, 23 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNjA SKUPŠTINA ATLETSKOG KLUBA „APATIN” APATIN

U velikoj sali Skupštine Opštine Apatin, u subotu 16.03.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna godišnja skupština Atletskog kluba Apatin, kojoj je prisustvovao veliki broj članova kluba.

Skupštinom je predsedavao, predsednik Skupštine AK Apatin, Goran Čegar.

Na dnevnom redu skupštine bilo je osam tačaka.

Nakon izbora radnog predsedništva u prvoj tački dnevnog reda, u drugoj tački Goran Čegar, je podneo izveštaj o radu Atletskog kluba Apatin u 2018. godini, i tim putem izneo da je klub  bio je izuzetno aktivan. Članovi Atletskog kluba Apatin učestvovali su na preko 100 takmičenja u zemlji i inostranstvu.

Po osvojenim medaljama koje su osvojili seniori atletskog kluba Apatin ovo je bila jedna od najuspešnijih. Osvojeno je osam medalja na seniorskim Prvenstvima Srbije.

–          Đuro Borbelj osvojio je tri medalje (zlatnu medalju na Prvenstvu Srbije u planinskom trčanju, i dva treća mesta na Prvenstvu Srbije na 10 km na stazi i 3000 metara stipl),

–          Aleksandra Burkanović, osvojila je dve medalje (zlatna na Prvenstvu Srbije na 50 kilometara i srebrna na Prvenstvu Srbije u maratonu),

–          Snežana Milošević, osvojila je srebrnu medalju na Prvensttvu Srbije u ultramaratonu na 6 sati,

–          Zoran Radičanin, bronzanu medalju na Prvenstvu Srbije u maratonu,

–          Slađana Dečermić, bronzanu medalju na Prvenstvu Srbije u ultramaratonu na 6 sati.

Izneto je takođe da je klub ponosan na besplatnu škole atletike koja je zaživela tačno pre dve godine i kroz koju je prošlo preko 100 mladiha atletičara (od kojih je trenutno u trenažnom procesu oko 40)

Raduju rezultati mladih atletičara AK Apatin, koji su u 2018. godini učestvovali na više takmičenjima u Sremskoj Mitrovici (letnji i proletni miting prijateljstva), Novom Sadu (Novi Sad OPEN i novogodišnji miting), Zrenjanin (Prvenstvo Vojvodine u krosu), učestvovai na takmičenju iz programa dečije atletike – na kojima je osvojeno preko 30 meadalja.

Tokom 2018. godine u više navrata nabavljana je sportska oprema i rekviziti pretežno za mlade atletičare, kojim je omogućeno da se treninzi relizuju kvlaitetnije…

Atletski klub Apatin uspešno je organizovao dva kvalitetna takmičenja 23. ASIKS Dunavski polumaraton u oktobru mesecu i 3. Prekogranični Ultramaraton Apatin-Osijek koji je realizovan sa partnerima iz Osijeka (mart mesec).

Pokrenuta je procedura oko početka izgradnje atletskog stadiona, u Apatinu je boravio direktor Atletskog saveza Srbije koji je obećao punu podršku da se projekat privede kraju. Atletski savez Srbije planirao je sredstva za finansiranje izrade projekta atletske staze, dok je Opština Apatin preuzela na sebe da finansira izradu projekta ostalih sadržaja atletskog kompleksa.

U trećij tački dnevnog reda iznet je finansijski izveštaj za 2018. godinu, istakunuto je da je Atletski klub Apatin finansiran sredstvima koja su dobijena od Sportskog saveza Apatina na osnovu redovnog godišnjeg finansiranja sportskih organizacija. Odobrena sredstva (450 hiljada dinara) korišćena su za plaćanje licenci u ASS i ASV, preregistarciju takmičara, sredstva su korišćena za angažovanje prevoznih sredstava za prevoženje na takmičenja, plaćanje kotizacija za učešće takmičara na prvenstvima, najveća stavka u trošnju sredstava je isplata sredstava za volontiranje trenera Bojana Tomaševića, sredstva su korišćena za nabavku sportske opreme i rekvizita. Sredstva dobijena od strane Sportskog saveza Apatina utrošena su namenski, uz permanentno praćenje stručnih organa.

Organizacija Dunavskog polumaratona finansirana je prikupljanjem startnina od strane učesnika događaja i sredstvima prikupljenih od donatora (60 odsto sredstava),  Opština Apatin (300 hiljada) i Turistička organizacija Apatina (70 hiljada) su pružili podršku u organizaciji (u iznosu od 40 odsto od ukupnom budžeta). Organizacija 3. Prekograničnog ultramaratona Osijek-Apatin, finansirana je sopstvenim sredstvima i sredstvima od prikupljenih od startnina koje su takmičari dali za svoje učešće.

Finansijski izveštaj je jednoglasno usvojen.

Goran Čegar je izneo i predlog plana rada Atletskog kluba Apatin u 2019. godini. Napomenuto je da se akcenat u 2019. godini stavlja na nastavak rada sa mlađim kategorijama. Nastavak procesa oko izgradnje konačnog projekta atletskog stadiona, da bi sa istim mogli aplicirati u državne fondove. Nastavak učešća na atletskim takmičenjima tokm cele godine sa svim kategorijama. Cilj u 2019. godini, osvajanje 3-5 medalja na seniorskim Prvenstvima Srbije i osvajanje medalja na atletskim takmičenjima mladih atletičarima. Nastavak organizacije kvalitetnih sportskih manifestacija (24. ASIKS Apatinski Dunavski polumaraton, 20.10. 2019. godine i 4. Prekogranični ultramaraton Osijek – Apatin (17.03. 2019. godine).

Prelog plana rada AK Apatin za 2019. godinu, usvojen je jednoglasno.

U četvrtoj tački dnevnog reda izglasana je dopuna statuta kluba, a radi omogućavanja da se za učešće na takmičenjima kada je manji broja takmičara, koriste vozila članova kluba uz prethodno potpisan ugovor. Ovim bi se omogućilo da klub može da izmiri troškove licima koja voze članove AK Apatin na takmičenja sopstvenim vozilima.

Dopuna statuta je jednoglasno prihvaćena.

U petoj tački dnevnog reda izveštaj o radu besplatne škole atletike podneo je trener Bojan Tomašević i istakao da je jako srećan što je dobio šansu da radi i bude jedan od kreatora rada besplatne škole i da je izuzetno srećan zvog jako dobre komunikacije sa decom i posebno istakao rezultate koje su ostvarili ladi atletičari.

U šestoj tački proglašeni su najbolji članovi kluba za 2018. godinu: Na osnovu ostvarenih rezultata u 2018. godini, AK Apatin je za najuspešnijeg seniora progasio: Đuru Borbelja, dok je najbolja seniorka Aleksandra Burkanović. Najbolji mladi atletičari su: Milica Zanze i Miloš Dreković. Atletski klub Apatin dodelio je posebno priznanje treneru Bojanu Tomaševiću.

U sedmoj tački dnevnog reda pristupilo se podeli zahvalnica za neizmernu podršku radu AK Apatin: Roditeljima: Milani Kuridža, Jeleni i Davoru Zanze, Jeleni i Goranu Ćopiću, Mišelu Drekoviću. Institucijama: Opštini Apatin, Atletskom savezu Srbije, Sportskom savezu Apatina, Turističkoj organizacija Apatina, Crvenom Krstu Apatin, Dobro jutro Apatine, Anakondi, MUP R. Srbije PS Apatin, Banji Junaković, ARK Somaraton, Udruzi Zdravo Trčanje Osijek.

Medijima: Radio Dunav, Radio Apatin, Portal 025 Info, Novi Radio Sombor i Siniša Stričević, TV Apatin, Apa-Pres, Nove Apatinske novine, Sofiji Pualić Špero, Sportskom žurnalu, i posthumno Tazo Baćanov (Apatinska plovarica).

Pojedincima: Draganu Popoviću, Željku Obradoviću, Simi Rankoviću, Draganu Koraću, Miroslavu Radmanoviću, Filipu Demiću, Miroslavu Pešiću, Milanu Kovačiću Slavku Jerkoviću, Mariji i Arpadu Šarkeziju.

Na kraju realizacije skupštine koja je završena u 11.00 časova, upriličen je mali koktel za sve prisutne.