četvrtak, 3 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

POČEO SA RADOM SAVET ZA MLADE U APATINU

U prostorijama konferencijske sale Centra za socijalni rad u sredu 18. novembra 2020. godine održan je prvi sastanak Saveta za mlade opštine Apatin.

Da podsetimo, krajem prethodne godine Opštinsko veće je na inicijativu građana donelo odluku o formiranju Saveta za mlade, ali zbog pandemije i drugih tehničkih izazova članovi se nisu uživo sastali od tad.

Savet za mlade je radno telo koje učestvuje u izradi i sprovođenju lokalne omladinske politike, donosi planove i odluke koji se tiču mladih, inicira projekte i saradnje koje se tiču mladih i mnogim drugim aktivnostima definisanim Statutom opštine.

Njega čine podjednako mladi i zaposleni u insitucijama i organizacijama koje se bave mladima na lokalu. Među 11 članova nalaze se: Milka Basta, psiholog u Centru za socijalni rad koja je i predsednica Saveta, zatim Radovan Đukić, zamenik predsednice opštine i Nataša Ćurčić ispred lokalne samouprave, potom Milan Dražić, direktor Gimnazije i stručne škole „Nikola Tesla“, Marija Rapaić, specijalni pedagog u OŠ „Žarko Zrenjanin“. Ispred redova udruženja tu su Nikola Dobrijević, omladinski radnik CEKOS-a, te predsednica sonćanskih mažoretkinja Maja Krstin. Pored njih članovi su i još četiri mlade osobe iz svakog sela u opštini: Dajana Nikšić iz Prigrevice, Jelena Šegrt iz Sonte, Ramon Radočaj iz Svilojeva i Henrieta Hodovanj iz Kupusine.

Na sastanku se razgovaralo o tekućim izazovima kada su u pitanju mladi u Apatinu. Konstatovano je da je Apatinu do sada nedostajao kontinuitet u razvijanju omladinske politike i da je potreban zajednički rad svih uključenih aktera kako bi se stvorile promene.

Važna tačka dnevnog reda je bio i Lokalni akcioni plan za mlade koji je donesen 2015. godine na period od pet godina i koji sada ističe. Prisutni su se složili da je sledeći važan korak donošenje novog LAP-a za mlade, a potom na osnovu njega i realizacija predviđenih aktivnosti i mobilizacija svih mogućih resursa koje Apatin ima kako bi se stvorile bolje prilike za mlade.

Povezano:  PROGLAŠENO VANREDNO STANjE U OPŠTINI APATIN

Sledeći sastanak je zakazan za mesec dana kada će se videti koji su dalji koraci koje je potrebno sprovesti.