utorak, 7 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

POZIVAJU SE UGOSTITELjI KOJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANIM OBJEKTIMA DA ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I PODNESU PRIJAVU JLS

Zakonom o ugostiteljstvu  (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019)  propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se objekat nalazi. Prema Pravilniku o sadržini i načinu podnošenja prijave za ovaj tip objekata, koji je stupio na snagu 21. decembra 2019. godine,  Prijava se podnosi posebno za svaki ugostiteljski objekat za smeštaj, u pisanoj formi, sa potvrdom prijema. Rok za dostavljanje popunjenih prijava je 29. februar 2020. godine.

Uredno i tačno popunjene prijave ugostitelj dostavlja lično  na šalter br. 1 u šalter sali opštinske uprave opštine Apatin.

Ugostitelj koji usluge pruža u nekategorisanom ugostiteljskom objektu i koji nije prijavljen, odnosno evidentiran kod opštinske uprave Apatin  na propisan način, neće moći da ostvari pravo na učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima za 2020. godinu. Obrazac prijave je dostupan na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i može se preuzeti putem linka https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/

Više informacija o načinu prijavljivanja, kao i sve druge potrebne informacije ugostitelji  mogu dobiti putem telefona 025/772-122 lokal 557.

Info služba

                                                                                                Opštine Apatin