četvrtak, 2 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

PRE 87 GODINA OSNOVAN PRVI ŠAHOVSKI KLUB U APATINU

 

Prema podacima sa kojima raspolaže Dušan Kolundžija penzionisani novinar koji je izdao mnogo knjiga vezanih za istorijat somborskog sporta, u Apatinu je prvi šahovski klub osnovan 1933. godine.

Izgled nekadašnjih novine koje su pune vrednih podataka

Prvi predsednik bio je Josip Selig, direktor pivare, podpredsedninik Bogdan Mirković, šef železničke stanice, sekretar Josip Berleković, advokat, blagajnik Nikola Rašković, šef pošte, domaćin Đuka Ivanović, privredni činovnik, a članovi Upravnog odbora Slavko Huša, inženjer Šumsle sekcije, Mihovil Pećina, direktor Šumske sekcije. Klub je u osnivanju imao više od 20 članova.