petak, 22 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

Oznaka: jkp naš dom

REKONSTRUKCIJA MINERALNIH FILTERA NA FABRICI VODE U APATINU

REKONSTRUKCIJA MINERALNIH FILTERA NA FABRICI VODE U APATINU

DRUŠTVO
U toku izvođenja radova na rekonstrukciji mineralnih filtera na fabrici vode u Apatinu do sada je urađeno: -          Uvođenje izvođača radova u posao 10.09.2019. godine, imenovanje odgovornog izvođača radova, kao i imenovanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova. -          Izvršena je nabavka i isporuka mineralnih ispuna tipa „Culligan“ za 12 automatskih filtera na prvom stepenu filtracije. -          Na 4 automatska filtera izvršeni su radovi na vađenju postojeće ispune, demontaži filtera, peskarenju i farbanju, montaža filtera sa cevnim razvodima i punjenje novom mineralnom ispunom, dezinfekcija, ispiranje i priprema za puštanje u rad. -          Urađena je kompletna rekonstrukcija za proizvodnju i doziranje natrijum  hipohlorita sa puštanjem u rad Do sada je realizova...