četvrtak, 21 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

Oznaka: so apatin

RAZMENA ISKUSTAVA U SPROVOĐENjU PROJEKATA  U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5

RAZMENA ISKUSTAVA U SPROVOĐENjU PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5

DRUŠTVO
Povodom završetka projekta ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove u saradnji sa  opštinama Apatin i Sremski Karlovci, v.d. zamenik načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko – pravne poslove Grada Novog Sada Vera Zorić održala je sastanak sa Sekulom Petrovićem, načelnikom opštinske uprave Beočin. Kao i Grad Novi Sad, Opština Beočin u proteklom periodu stekla je značajno iskustvo u sprovođenju projekata u okviru programa  Exchange sa ciljem uspostavljanja efikasnijeg upravljanja imovinom. Na sastanku su razmenjena znanja i iskustva koje su lokalne samouprave kao koordinatori projekata sticale tokom realizacije pomenutih projekata. Diskutovano je o dosadašnjem toku upisa prava javn...
DODELjENA OPREMA PARTNERIMA NA PROJEKTU ”OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”

DODELjENA OPREMA PARTNERIMA NA PROJEKTU ”OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”

DRUŠTVO
V.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko – pravne poslove i menadžer projekta Mirjana Marković prisustvovala je svečanosti u Novom Sadu na kojoj je dodeljena oprema partnerima na projektu ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove u saradnji sa  opštinama Apatin i Sremski Karlovci. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sreds...
DUBRAVKA KORAĆ NOVI PREDSEDNIK OPŠTINE APATIN

DUBRAVKA KORAĆ NOVI PREDSEDNIK OPŠTINE APATIN

POLITIKA
Skupština opštine Apatin izabrala je na današnjoj konstitutivnoj sednici Dubravku Korać iz Srpske napredne stranke za novu predsednicu opštine. Koraćeva je izabrana glasovima 27 od ukupno 29 odbornika SO Apatin, time postavši jedan od najmlađih predsednika opštine u Srbiji. Dubravka Korać je u prethodnom mandatu vršila funkciju zamenika predsednika opštine Apatin, a bila je pokretačka snaga iza nekoliko značajnih projekata u našoj opštini: izgradnje jaslica u Apatinu, renoviranja vrtića u Prigrevici i Svilojevu, kompletne rekonstrukcije Doma zdravlja, brojnih infrastrukturnih projekata, kao i povećanja učeničkih i studentskih stipendija. U prvom obraćanju, nova predsednica je objasnila sa kakvim izazovima se suočava opština Apatin danas:  „Naš najhitniji poduhvat je saniranje posledica ...
PREDSTAVLjEN PROJEKAT “OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”

PREDSTAVLjEN PROJEKAT “OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”

DRUŠTVO
Rukovodilac odeljenja za stambeno komunalnu delatnost, urbanizam, građevinske, zaštitu životne sredine i imovinsko pravne poslove Siniša Jovanović prisustvovao je prezentaciji projekta “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove i opštine Apatin i Sremski Karlovci u okviru programa Exchange 5. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz ...
OPŠTINU APATIN JUČE POSETILA VISOKA DELEGACIJA

OPŠTINU APATIN JUČE POSETILA VISOKA DELEGACIJA

DRUŠTVO
Opštinu Apatin juče je posetila visoka delegacija – zajednička radna grupa Republičke geodetske uprave Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske na čelu sa pomoćnikom direktora Republičke geodetske uprave g. Jasenkom Nedinićem kao koordinatorom radne grupe. Poseta je imala za cilj upoznavanje sa iskustvima u sprovođenju postupka komasacije u opštini Apatin. Radna grupa je izabrala da poseti upravo opštinu Apatin obzirom da je opština Apatin jedan od lidera u ovoj oblasti u Republici Srbiji, a da na teritoriji Republike Srpske tek počinje izrada strategije komasacije, zakona o komasaciji i svih pratećih akata. Sastanak je bio izuzetno uspešan i dogovorena je dalja saradnja između organa Republike Srpske nadležnih za ovu oblast i opštine Apatin.
GRAĐANI IMAJU PRILIKU DA PREDLOŽE PROJEKAT

GRAĐANI IMAJU PRILIKU DA PREDLOŽE PROJEKAT

DRUŠTVO
Nakon što je u prethodnom periodu u svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin, za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održana prezentacija „Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2019-2023“, sledi naredna faza projekta. Ovih dana uz račune za komunalne usluge, građani opštine Apatin dobiće anketni listić na kojem će moći da se izjasne koji projekat bi želeli da se sprovede od prikupljenih sredstava poreza na imovinu u njihovoj opštini. Da li nam trebaju nova parkirališta za bicikle, rampe za osobe sa invaliditetom, atraktivnija kulturna ponuda, uređen park u nekom kvartu ili nešto drugo, svi građani će moći to da upišu u listić koji dobiju, a isti da ubace u jednu od...
ODRŽANE PREZENTACIJE MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLjUČIVANjE GRAĐANA U PROCES DONOŠENjA ODLUKA O TROŠENjU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

ODRŽANE PREZENTACIJE MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLjUČIVANjE GRAĐANA U PROCES DONOŠENjA ODLUKA O TROŠENjU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

DRUŠTVO
Kao što je bilo i najavljeno, u prethodnih nekoliko dana je u svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin, za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održana prezentacija „Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2019-2023“. (više…)