sreda, novembar 20Apa-press vam želi dobrodošlicu!

Oznaka: so apatin

OPŠTINU APATIN JUČE POSETILA VISOKA DELEGACIJA

OPŠTINU APATIN JUČE POSETILA VISOKA DELEGACIJA

DRUŠTVO
Opštinu Apatin juče je posetila visoka delegacija – zajednička radna grupa Republičke geodetske uprave Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske na čelu sa pomoćnikom direktora Republičke geodetske uprave g. Jasenkom Nedinićem kao koordinatorom radne grupe. Poseta je imala za cilj upoznavanje sa iskustvima u sprovođenju postupka komasacije u opštini Apatin. Radna grupa je izabrala da poseti upravo opštinu Apatin obzirom da je opština Apatin jedan od lidera u ovoj oblasti u Republici Srbiji, a da na teritoriji Republike Srpske tek počinje izrada strategije komasacije, zakona o komasaciji i svih pratećih akata. Sastanak je bio izuzetno uspešan i dogovorena je dalja saradnja između organa Republike Srpske nadležnih za ovu oblast i opštine Apatin.
GRAĐANI IMAJU PRILIKU DA PREDLOŽE PROJEKAT

GRAĐANI IMAJU PRILIKU DA PREDLOŽE PROJEKAT

DRUŠTVO
Nakon što je u prethodnom periodu u svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin, za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održana prezentacija „Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2019-2023“, sledi naredna faza projekta. Ovih dana uz račune za komunalne usluge, građani opštine Apatin dobiće anketni listić na kojem će moći da se izjasne koji projekat bi želeli da se sprovede od prikupljenih sredstava poreza na imovinu u njihovoj opštini. Da li nam trebaju nova parkirališta za bicikle, rampe za osobe sa invaliditetom, atraktivnija kulturna ponuda, uređen park u nekom kvartu ili nešto drugo, svi građani će moći to da upišu u listić koji dobiju, a isti da ubace u jednu od
ODRŽANE PREZENTACIJE MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLjUČIVANjE GRAĐANA U PROCES DONOŠENjA ODLUKA O TROŠENjU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

ODRŽANE PREZENTACIJE MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLjUČIVANjE GRAĐANA U PROCES DONOŠENjA ODLUKA O TROŠENjU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

DRUŠTVO
Kao što je bilo i najavljeno, u prethodnih nekoliko dana je u svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin, za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održana prezentacija „Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2019-2023“. (više…)