četvrtak, 9 julaApa-press vam želi dobrodošlicu!

Oznaka: so apatin

PREDSTAVLjEN PROJEKAT “OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”

PREDSTAVLjEN PROJEKAT “OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”

DRUŠTVO
Rukovodilac odeljenja za stambeno komunalnu delatnost, urbanizam, građevinske, zaštitu životne sredine i imovinsko pravne poslove Siniša Jovanović prisustvovao je prezentaciji projekta “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove i opštine Apatin i Sremski Karlovci u okviru programa Exchange 5. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz ...
OPŠTINU APATIN JUČE POSETILA VISOKA DELEGACIJA

OPŠTINU APATIN JUČE POSETILA VISOKA DELEGACIJA

DRUŠTVO
Opštinu Apatin juče je posetila visoka delegacija – zajednička radna grupa Republičke geodetske uprave Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske na čelu sa pomoćnikom direktora Republičke geodetske uprave g. Jasenkom Nedinićem kao koordinatorom radne grupe. Poseta je imala za cilj upoznavanje sa iskustvima u sprovođenju postupka komasacije u opštini Apatin. Radna grupa je izabrala da poseti upravo opštinu Apatin obzirom da je opština Apatin jedan od lidera u ovoj oblasti u Republici Srbiji, a da na teritoriji Republike Srpske tek počinje izrada strategije komasacije, zakona o komasaciji i svih pratećih akata. Sastanak je bio izuzetno uspešan i dogovorena je dalja saradnja između organa Republike Srpske nadležnih za ovu oblast i opštine Apatin.
GRAĐANI IMAJU PRILIKU DA PREDLOŽE PROJEKAT

GRAĐANI IMAJU PRILIKU DA PREDLOŽE PROJEKAT

DRUŠTVO
Nakon što je u prethodnom periodu u svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin, za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održana prezentacija „Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2019-2023“, sledi naredna faza projekta. Ovih dana uz račune za komunalne usluge, građani opštine Apatin dobiće anketni listić na kojem će moći da se izjasne koji projekat bi želeli da se sprovede od prikupljenih sredstava poreza na imovinu u njihovoj opštini. Da li nam trebaju nova parkirališta za bicikle, rampe za osobe sa invaliditetom, atraktivnija kulturna ponuda, uređen park u nekom kvartu ili nešto drugo, svi građani će moći to da upišu u listić koji dobiju, a isti da ubace u jednu od...
ODRŽANE PREZENTACIJE MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLjUČIVANjE GRAĐANA U PROCES DONOŠENjA ODLUKA O TROŠENjU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

ODRŽANE PREZENTACIJE MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLjUČIVANjE GRAĐANA U PROCES DONOŠENjA ODLUKA O TROŠENjU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

DRUŠTVO
Kao što je bilo i najavljeno, u prethodnih nekoliko dana je u svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin, za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održana prezentacija „Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2019-2023“. (više…)