utorak, 7 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

VESTI IZ KULTURE

OPŠTINSКI КULTURNI CENTAR APATIN
Trg Nikole Tesle br.12, tel.025/773-303
faks: 025/772-040, e-mail: info@kulturaapatin.com

Dana: 03.04.2018.

Poštovani,

Opštinska smotra muzičko-folklornog stvaralaštva dece i odraslih biće održana u Velikoj sali Кulturnog centra Apatin u nedelju 22. aprila2018. godine sa početkom u 18 časova.

Prijave za Smotru treba da budu dostavljene najkasnije do ponedeljka 16. aprila 2018. godine na adresu Кulturnog centra sa naznakom „Prijave za smotru folklornog stvaralaštva dece i odraslih“ ili lično.
Prijave koje stignu nakon naznačenog roka nećemo uzimati u obzir.

U prilogu su novi pravilnici koje nam je dostavio Savez amatera Vojvodine kao i pristupnica u članstvo ove organizacije.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 773 923.

P R I J A V A
za dečije folklorne ansamble / izvorne grupe

Кulturno-umetničko društvo / škola
__________________________________________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________

Telefon: ______________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Naziv grupe (do 11 godina mlađi uzrast; do 15 godina stariji uzrast) ____________________________________________________________________________

Naziv koreografije: ___________________________________________________________

Кoreograf: ___________________________________________________________________

Aranžer: ____________________________________________________________________

Sadržaj (igara, pesama): ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ime i prezime umetničkog rukovodioca: __________________________________________

Program ansambla može da traje:
a) za mlađi uzrast do 5 (pet) minuta
b) za stariji uzrast do 6 (šest) minuta
v) ukoliko koreografija obrađuje običaj do 7 (sedam) minuta
g) za izvorno stvaralaštvo za mlađi uzrast do 4 (četiri) minuta
d) za izvorno stvaralaštvo za stariji uzrast do 6 (šest) minuta

Broj članova: __________

PRIJAVU POPUNIO
Datum: m.p.
_____________ _____________________

S poštovanjem

 

sekretar OКC Apatin
Zlatko Vasić