petak, 22 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

O projektu „biramoporavak“

Kao što smo najavili, naš cilj je borba protiv raznih poroka koji vrebaju mlade ljude i kojih je nažalost sve više. Za početak objavljujemo sajt i kontakt telefon na kojem je mogućnost da se detaljno informišete o mnogim detaljima oko izbavljenja iz kandži droge. Budite hrabri i verujte ljudima koji vam žele pomoći, a koji su i sami nekada trebali iste savete.

O projektu „biramoporavak“

Projekat “biramoporavak” je nastavak projekta 3 Balkan koji je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije Izlazak iz Beograda, Preporod iz Podgorice, te Proslavi Oporavak iz Sarajeva su se odlučile na realizaciju ovog projekta jer su uočile nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginaliziranoj grupi ovisnika i oporavljenih ovisnika, nego i deci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici. Implementaciju je omogućio partner Svetska federacija protiv droga-WFAD (World Federation Against Drugs) uz financijsku podršku švedskog Foruma Syd-a.

Kroz projekat su u sve tri države identificirani svi oni koji rade na području zloupotrebe droga, kako u javnom-vladinom, tako i među organizacijama civilnog društva. Cilj nam je bio prepoznati i proceniti potrebe u radu aktera i podstaknuti na rešavanje istih, štiteći ljudska prava ugroženih, marginaliziranih grupa.

U naredne tri godine želimo otvoriti vrata svojih organizacija za sve ugrožene kategorije čiji su životi i životi njihovih porodica promijenjeni usled korištenja supstanci. Također, želimo omogućiti besplatnu telefonsku pomoć svima kojima je ona potrebna kako za savete tako i za krizne situacije čiji je uzrok uzimanje opojnih droga.

Jasno nam je da kao društveno odgovorne organizacije civilnog društva imamo zadatak da utičemo na poboljšanje uslova u zajednicama u kojima živimo. Kroz sopstveni dugogodišnji angažman i iskustva u radu na polju štetnosti droga nadamo se da će ovaj projekat biti jedna bitna karika u konačnom cilju koji je pred nama- izgradnja održivog sistema između svih aktera sa ciljem smanjenja problema zloupotrebe droga i što manjim posledicama po pojedinca, društvo i kompletnu zajednicu.