četvrtak, 2 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

ZAVRŠENO UKLANjANjE TEČNOG OTPADA IZ JAME NA PUTU KA PRIGREVICI

U petak 13.04.2018 započeto je uklonjanje tečnog otpada iz jame na putu ka Prigrevici. Tog dana je ispumpano 36760 kg, a u ponedeljak još 36920 kg tečnog otpada.

Obaveštavamo građane da je juče 17.04.2018 odveženo 19320 kg opasnog otpada, čime su se završili radovi na uklanjanju tečnog sadržaja – opasnog otpada iz iskopane jame. Možemo konstatovati da je ukupno zbrinuto 93 000 kg tečnog opasnog otpada indeksnog broja 16 07 08 koje je odveženo na zbrinjavanje i tretman u preduzeće YUNIRISK DOO Beograd, koje poseduje dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman, izdatu od Ministarstva zaštite životne sredine. Treba naglasiti i da Agencija za zaštitu životne sredine prati kretanje otpada od momenta preuzimanja, transporta, tretmana sve do njegovog konačnog zbrinjavanja.

U jami je ostala izvesna količina mulja koja će biti sakupljena zajedno sa kontaminiranim zemljištem kao čvrst otpad i takođe predata operateru YUNIRISK  DOO Beograd na tretman i zbrinjavanje.

Radove na uklanjanju kontaminiranog zemljišta nastavljaju se u četvrtak  19.04.2018. godine.

 

 

                                                                                                Info služba

Opštine Apatin