subota, 12 junaApa-press vam želi dobrodošlicu!

CITY. I FIND THE BEAUTY IN SILVER

“ Ali, geometrija – na tradicionalni način mišljenja – skoro uvek jeste simbolički poredak razuma i dekorativni poredak ambijenta  ” [1]

U dugogodišnjem kontinuiranom likovnom stvaralaštvu slikarke Sylvie Kovjenić primećuje se osim duboke posvećenosti i ličnog umetničkog rasta  konstantna opredeljenost umetnice da kroz  apstraktno izražavanje iskaže stav, svoju percepciju stvarnosti ali i bogatstvo unutrašnjeg života. U tom sada već pozamašnom opusu, u formalnom smislu, umetnica je najbliža  geometrijskoj apstrakciji, bez obzira kojim tehnikama se služi u procesu stvaranja / omiljene akrilne boje i paste, uljane boje, kombinovani materijali  ili aplikacije trodimenzionalnih objekata. /

Prateći stvaralaštvo ove umetnice jasno je da ona veliki deo inspiracije crpi iz gradskog okruženja,  koristeći simboličke asocijacije objekata arhitekture, urbanizma, industrijskih postrojenja i slično. Nazivi izložbi po ciklusima često asociraju na kompleksne sadržaje  ili neke karakteristike urbanih celina koje podrazumevaju konglomerat živih zbivanja u metropolama, centrima savremene civilizacije sa postojećim, zatečenim ili novim tehnologijama i pored složenog , brzog i naizgled haotičnog života modernih gradova, Sylvia Kovjenić, svojom interpretacijom stvarnosti predočava posve osobenu  “drugačiju “ realnost koja je produkt nataloženog iskustva, bogatstva  duhovnog bića i jedinstvenog senzibiliteta same autorke.

Na radovima S.Kovjenić dominira jasan i pregledan poredak stvari-elemenata u okviru celine kompozicije, što se uočava u odnosima i pratećim ritmovima datih formi koje tretira  uglavnom neutralnim nijansama pastelnih “light boja” . Namerno isticanje svetlosti – senki kao svojevrsno zračenje pulsirajućeg velegrada, umetnica postiže nanošenjem srebrne boje – paste, diskretno tonirane u flah ili reljefnijem nanosu, potencirajući duhovnu supremaciju centralne beline svakog rada. Ta plošna belina, okosnica dešavanja svih radova na papiru S.Kovjenić, koju uokviruju, dele ili  linearno prate ostali elementi slike, p

redstavlja suštu intimu umetnice. Kako se lični duhovni i emotivni prostor menja periodično  i sami radovi precizno beleže ove promene, poput nekog seizmografa.

Tako se u seriji radova na papiru, dimenzija 85x57cm, radjenih kombinovanom tehnikom iz 2018.godine uočava transparentna-fluidna otvorenost centralnog prostora kojeg po obodima linearno ritmički ili stremljenjem u visinu prate ostali geometrijski elementi dopuštajući nam utisak jednostavne  nesputane otvorenosti i slobode.

Već u narednim radovima iz 2019.godine, situacija se menja, u korist  intenzivnijih, snažnijih emocija  koje će iznedriti složenije, kompleksnije forme u samom središtu slike sa dominantnim linearnim prepletima jakih kolorističkih naboja. Ova promena će se odraziti i u seriji radova manjeg formata, radjenih uljem na papiru nastalih takođe u ovoj godini. Pomenuti radovi manjih dimenzija sklapaju dužu instalaciju na kojoj se linearno horizontalnim položajima crvenih, plavih i zagasito crvenih elemenata ritmički  sugeriše kretanje. Na tom  neizvesnom putu po belini prostora, u odredjenim intervalima javljaju se vertikalni detalji, simbolički segmenti prirode, potencirajući  ritam. Ceo sled kretanja koji se uspinje i pada, sve vreme podržava i prati neizostavna potporna srebrna traka,  derivat  većih površina iz prethodnog ciklusa.Ta srebrna konstanta je trag i simbol duhovnog i estetskog sa zadatkom da „ hladi i umiruje “ ustalasane emocije provocirane činjenicama svakodnevne rutine.Ona je intimni pokušaj normalizacije  i lični čin preoblikovanja haotičnog  i  agresivnog sveta u kome živimo.

Baš kao i u realnom životu punom uspona i padova, teče konsekventna likovna misao Sylvie Kovjenić, bez velikih i dramatičnih promena. Njeni radovi istančanog senzibiliteta osvajaju prefinjenošću i lepotom.Tokovi i promene u okviru kompletnog stvaralaštva  su uočljivi, racionalizovani i uredjeni. Sofisticirana kontrola emocija i primat dat duhovnoj dimenziji, prednost je apstraktnog  likovnog izražavanja a  koji neguje , razvija i unapredjuje beogradska umetnica Sylvia Kovjenić. U to se možemo uveriti i na ovoj izložbi.

Ivona Rajačić Barandovski, istoričar umetnosti

SYLVIA KOVJENIĆ rođena je 1976. godine u Njukaslu (Newcastle), Južnoafrička Republika. Živi i radi u Beogradu.

2004. je diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, smer zidno slikarstvo, odsek konzervacija-restauracija.

Nakon diplomiranja od 2004 – 2006. godine odlazi u Nemačku gde provodi neko vreme kao gostujući student na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu (Kunstakademie Düsseldorf).

Član je ULUPUDS-a od 2005. godine sa statusom samostalnog umetnika.

Izložba pod nazivom CITY. I FIND THE BEAUTY IN SILVER kojom se predstavlja u Galeriji Meander u Apatinu je njena 19. samostalna izložba. Učestvovala je na više od 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

e-mail: sylvia.kovjenic@yahoo.com