ponedeljak, 27 septembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

DODELjENA OPREMA PARTNERIMA NA PROJEKTU ”OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”

V.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko – pravne poslove i menadžer projekta Mirjana Marković prisustvovala je svečanosti u Novom Sadu na kojoj je dodeljena oprema partnerima na projektu ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove u saradnji sa  opštinama Apatin i Sremski Karlovci.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Projektom je planirano unapređenje procesa uspostavljanja prava javne svojine na komunalnoj infrastrukturi Grada Novog Sada i opština Apatin i Sremski Karlovci u cilju stvaranja uslova za ubrzani lokalni ekonomski razvoj i približavanja lokalnih samouprava građanima i privredi.

Nabavljena kompjuterska oprema doprineće poboljšanju tehničkih kapaciteta u sve tri lokalne samouprave, posebno u službama nadležnim za pitanja imovine i ozakonjenja nelegalno izgrađenih objekata uspostavljanjem efikasnijeg sistema prikupljanja i obrade podataka.

Projekat “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” vredan je 242.860,18 evra, započet je 22. decembra 2018. godine i traje 24 meseca.