sreda, 5 majaApa-press vam želi dobrodošlicu!

IZLOŽBA MILE GVARDIOL „RASKRŠĆA“

Slike iz ovog ciklusa na metaforičan način tretiraju pitanje mentalno – emotivnih „raskršća“, trenutke razrešavanja individualnih dilema, donošenja odluka i biranja životnih puteva. Mrežom pravih i polukružnih linija koje su paralelne ili se međusobno seku i ukrštaju, prizorom koji asocira na raskrsnice autopuveta megalopolisa, umetnica vizualizuje temu kojom se bavi. Naslikani prizor kadrira tako da odaje utisak širenja i izvan granica platna.

Slikarski opus Mile Gvardiol pripada duhu geometrijske apstrakcije odnosno nastavlja put kojim su u srpskom slikarstvu išli Miodrag Protić, Aleksandar Tomašević i Stojan Ćelić.  Kako sama umetnica kaže – Njeni predhodni ciklusi, uz  primenu principa ponavljanja podrazumevali su dominantno istraživanje forme i boje a ciklusom „Raskršća“ likovnu problematiku  proširuje i na pitanje prostora.  Dok su početna dela ovog ciklusa slikana registom hladnih boja na monohromnom tamnom fonu, postepenom kolorističkom i geometrijskom razradom , umnožavanjem planova, uvođenjem segmenata neba ili flore,  umetnica postiže efekat prostornog iluzinizma složene virtuelne građe. Razvojem linearnog i bojenog sloja slike početne asocijativnost slabi ali  jača utisak dinamizma i energije unutrašnjeg polja slike.

Sam likovni jezik Mile Gvardiol počiva na dobro poznatim elementima (igri linija, ritma,boje) koji nisu upotrebljeni bučno već su pretvoreni u sofisticiran, biranim terminima koncipiran vizuelni govor, podržan perfekcijom neposredne realizacije.

 

Milica Todorović, istoričar umetnosti, kustos Galerije Savremne likovne umetnosti Niš

Mila Gvardiol je rodjena 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je 2004. na  Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na Odseku zidno slikarstvo u klasi profesora Slobodana Đuričkovića. Doktorirala je 2012. godine na Interdisciplinarnim  studijima Univerziteta umetnosti u Beogradu na Odseku za digitalnu umetnost. Članica je ULUS-a od 2006. godine, a od 2011. i ULUPUDS-a. Zaposlena je u zvanju vanrednog profesora na Fakultetu za digitalnu produkciju u Sremskoj Kamenici i Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

SAMOSTALNA IZLAGANJA:

2019.  Galerija Meander, Apatin

Mali likovni salon Narodnog muzeja Kragujevac, Kragujevac

2018.  Galerija 73, Beograd

2018.  Galerija Savremene umetnosti Pančevo, Pančevo

2017.  Galerija savremne likovne umetnosti Niš – Paviljon u Tvrđavi, Niš

Galerija „Laza Kostić“, Sombor

2016.  Galerija Pikto, Zagreb, Hrvatska

Galerija ULUS, Beograd

2015.  Likovni salon Kulturnog centra, Novi Sad

Galerija Milotić, Pula, Republika Hrvatska

Galerija savremene umetnosti Smederevo, Smederevo

2014.  Galerija Blok, Beograd

2012.  Galerija Mostovi Balkana, Kragujevac

Galerija Singidunum, Beograd

2011.  Galerija Čedomir Krstić, Pirot

Galerija 8, Skoplje, Makedonija

Galerija DLUM, Skoplje, Makedonija

Galerija Vladislav Maržik, Kraljevo

Narodni Muzej Užice – Kuća Jokanovića, Užice

Kuća Đure Jakšića, Beograd

Galerija Kulturnog centra Ribnica, Kraljevo

2010.  Galerija Stara kapetanija, Zemun

Virtuelna galerija ITN, Internet

Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Salon 77, Niš

Kulturni centar Inđija, Galerija Kuće Vojinovića, Inđija

2006.  Galerija Zadužbine Ilije M. Kolarca, Beograd

 

Grupno je izlagala na oko 200 izložbi. Učesnica je  medjunarodnih festival digitalne umetnosti i likovnih kolonija. Nekoliko puta je nagradjivana u domenu slikarstva.

RTS je 2013. godine producirao dokumentarnu monografiju „GVARDIOL – Mila Gvardiol“.