subota, 23 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ TURIZMA U SRBIJI

Vreme trajanja konkursa:

28.02.2018. – 01.10.2018.

Konkurs raspisuje:

Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija

Bespovratna sredstva se mogu ostvariti do 50% ukupne vrednosti projekta, stim da projektom treba da se obezbeđuje:

promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i
podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;
unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije
satelitskih računa;
edukacija i treninzi u turizmu;
izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu (“Službeni
glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11-dr. Zakon, 93/12 i 84/15);
izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);
uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada,
javni toaleti; uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.); uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze,
uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za
funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima; realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.). Kompletan tekst konkursa možete preuzeti u nastavku teksta.

KONKURS ZA RAZVOJ TURIZMA

Ukoliko vam zatrebaju sredstva za podsticanje kvaliteta turističke ponude, zahtev za kredit sa 1% kamate, možete podneti Fondu za razvoj do 01.10.2018. godine. Zahtev mogu podneti i poljoprivredna gazdinstva.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti u nastavku teksta.

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE