četvrtak, 16 septembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU “ROMI KAO VUNERABILNA GRUPA U SISTEMU ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE”

U prostorijama Centra za socijalni rad Apatin, održana je edukacija na temu „Romi kao vunerabilna grupa u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite“.

Edukacija je održana u organizaciji Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo SUPRAM i Komore socijalne zaštite, a po pokroviteljstvom GIZ-a.

Pradavači su bili ugledni stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite i zdravstva: prof. dr Miroslav Brkić – Fakultet političkih nauka,

Ivana Koprivica – Centar za porodični smešaj i usvojenje Novi Sad, Sandra Perić – direktorka Komore socijalne zaštite,

dr Marta Sjeničić – Institut društvenih nauka,

dr Dragan Miljuš,

dr Hajrija Mujović – Institut Društvenih nauka

Veliku zahvalnost dugujemo Komori socijalne zaštite koja kontinuirano pruža podršku stručnim radnicima i organizuje programe obuke u cilju unapređenja znanja i razvoja profesionalnih kapaciteta. Ova obuka je od izuzetne važnosti za oba sistema, te je koncipirana kroz multidisciplinarni pristup problemu ranjivosti Roma. Govorilo se o afirmativnim merama i mogućnostima njihove primene, o dostupnosti usluga zdravstvene i socijalne zaštite, kao i o zaštiti prava pacijenata u oblasti zdravstva.

Nikolina Sučević, direktor Centra za socijalni rad Apatin

Ova tema je izuzetno značajana jer samo znanjem možemo da se borimo protiv stereotipa i predrasuda. Jedan od strateških ciljeva Centra za socijalni rad Apatin je kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih, kao način uspostavljanja sistema unapređenja kvaliteta pružanja usluga, razvoja novih usluga u zajednici i jačanja postojećih kapaciteta. Posebna nam je čast i zadovoljstvo što su organizatori izabrali naš Centar  kao mesta za održavanje edukacija i Komori socijane zaštite koja nas je prepoznala kao partnere i saradnike za zajedničke aktivnosti, istakla je direktor Centra za socijalni rad Apatin Nikolina Sučević.