nedelja, 24 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

ODRŽANE PREZENTACIJE MERA AKCIONOG PLANA ZA UKLjUČIVANjE GRAĐANA U PROCES DONOŠENjA ODLUKA O TROŠENjU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

Kao što je bilo i najavljeno, u prethodnih nekoliko dana je u svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin, za članove Saveta mesne zajednice i sve zainteresovane građane, održana prezentacija „Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2019-2023“.

Program su prezentovali članovi Radne grupe za sprovođenje ovog Akcionog plana – Gordana Korać i Branislava Bešir. One su ukratko informisale građane da je usvojen Akcioni plan, kao i da se građanima daje mogućnost da  odlučuju na šta će se trošiti sredstva od poreza na imovinu.

U skladu sa tim u narednom periodu će građanima biti ponuđeno da putem anketa predlože projekte koji će biti finansirani u njihovoj mesnoj zajednici, a nakon toga će imati mogućnost da glasaju za projekte koji su imali najveći broj predloga.

Prezentaciji u romskom naselju je prisustvovao i načelnik opštinske uprave Mane Škorić koji je i koordinator celog projekta za opštinu Apatin.

Odziv građana nije bio veliki. Najveća zainteresovanost je bila u Kupusini i Svilojevu, a najmanja u Apatinu.

 Info služba

                                                                                                            Opštine Apatin