ponedeljak, 6 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

POČEO SA RADOM SAVET ZA MLADE U APATINU

U prostorijama konferencijske sale Centra za socijalni rad u sredu 18. novembra 2020. godine održan je prvi sastanak Saveta za mlade opštine Apatin.

Da podsetimo, krajem prethodne godine Opštinsko veće je na inicijativu građana donelo odluku o formiranju Saveta za mlade, ali zbog pandemije i drugih tehničkih izazova članovi se nisu uživo sastali od tad.

Savet za mlade je radno telo koje učestvuje u izradi i sprovođenju lokalne omladinske politike, donosi planove i odluke koji se tiču mladih, inicira projekte i saradnje koje se tiču mladih i mnogim drugim aktivnostima definisanim Statutom opštine.

Njega čine podjednako mladi i zaposleni u insitucijama i organizacijama koje se bave mladima na lokalu. Među 11 članova nalaze se: Milka Basta, psiholog u Centru za socijalni rad koja je i predsednica Saveta, zatim Radovan Đukić, zamenik predsednice opštine i Nataša Ćurčić ispred lokalne samouprave, potom Milan Dražić, direktor Gimnazije i stručne škole „Nikola Tesla“, Marija Rapaić, specijalni pedagog u OŠ „Žarko Zrenjanin“. Ispred redova udruženja tu su Nikola Dobrijević, omladinski radnik CEKOS-a, te predsednica sonćanskih mažoretkinja Maja Krstin. Pored njih članovi su i još četiri mlade osobe iz svakog sela u opštini: Dajana Nikšić iz Prigrevice, Jelena Šegrt iz Sonte, Ramon Radočaj iz Svilojeva i Henrieta Hodovanj iz Kupusine.

Na sastanku se razgovaralo o tekućim izazovima kada su u pitanju mladi u Apatinu. Konstatovano je da je Apatinu do sada nedostajao kontinuitet u razvijanju omladinske politike i da je potreban zajednički rad svih uključenih aktera kako bi se stvorile promene.

Važna tačka dnevnog reda je bio i Lokalni akcioni plan za mlade koji je donesen 2015. godine na period od pet godina i koji sada ističe. Prisutni su se složili da je sledeći važan korak donošenje novog LAP-a za mlade, a potom na osnovu njega i realizacija predviđenih aktivnosti i mobilizacija svih mogućih resursa koje Apatin ima kako bi se stvorile bolje prilike za mlade.

Sledeći sastanak je zakazan za mesec dana kada će se videti koji su dalji koraci koje je potrebno sprovesti.