petak, 22 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

RASPORED KOLA ZIMSKOG TURNIRA U MALOM FDUBALU

ZIMSKI TURNIR U MALOM FUDBALU „APATIN 2019/20“

Zbog zgusnutog termina i velikog broja ekipa u mlađim uzrastima, organizator je doneo odluku da pioniri igraju 1×20 minta, a kadeti 1×25 minuta.

26. decembar:

16,00 – 16,20         pioniri            ASM Kovačević – Picerija Zamak

16,25 – 16,45         pioniri            Dinamo – Srbija do Tokija

16,50 – 17,10         pioniri            Džimi komerc – Picerija Zamak

17,15 – 17,40         kadeti                        Mladost – Cold beer

17,45 – 18,10         kadeti                        Zar je bitno – Česma invest

18,15 – 18,40         kadeti                        Dinamo – Kursadžije

18,45 – 19,20         veterani        POKS – Sombor

19,25 – 20,10         seniori A        Bratstvo – Sveti Đorđije

20,15                         seniori A        Koktel – Picerija Zamak

27. decembar:

16,00 – 16,20         pioniri            Pariz – Otpisani

16,25 – 17,00         veterani        Dan Vik Partizan – POX

17,05 – 17,40         veterani        Gips rigips Bujić – Zaboravljeni

17,45 – 18,20         veterani        URA – Picerija Zamak

18,25 – 19,10         seniori B        Paxel Mladost – Pariz čaršija

19,15 – 20,00         seniori B        Max bet – Pin bet

20,05                         seniori B        Ruža rumena – Caffe Time

28. decembar:

16,00 – 16,20         pioniri            Srbija do Tokija – Džimi komerc

16,25 – 16,45         pioniri            Pariz – Dinamo

16,50 – 17,10         pioniri            Otpisani – ASM Kovačevć

17,15 – 17,40         kadeti                        Cold beer – Kursadžije

17,45 – 18,10         kadeti                        Česma invest – Dinamo

18,15 – 18,40         kadeti                        Mladost – Zar je bitno

18,45 – 19,20         veterani        Zaboravljeni – Dan Vik Partizan

19,25 – 20,10         seniori A        Picerija Zamak – Bratstvo

20,15 –                      seniori A        Fitnes centar Body & mind – Koktel

29.decembar:

16,00 – 16,20         pioniri            Srbija do Tokija – ASM Kovačević

16,25 – 17,00         veterani        Zaboravljeni – URA

17,05 – 17,40         veterani        POKS – Gips rigips Bujić

17,45 – 18,20         veterani        Sombor – Dan Vik Partizan

18,25 – 19,10         seniori B        Caffe Time – Pin bet

19,15 – 20,00         seniori B        Pariz čaršija – Max bet

20,05                         seniori B        Ruža rumena – Paxel Mladost

30. decembar:

16,00 – 16,15         ml.pionir       Mladost 1 – Mladost 2

16,20 – 16,40         pioniri            Otpisani – Dinamo

16,45 – 17,05         pioniri            Džimikomerc – Pariz

17,10 – 17,30         pioniri            Picerija Zamak – Srbija do Tokija

17,35 – 18,00         kadeti                        Zar je bitno – Cald beer

18,05 – 18,30         kadeti                        Dinamo – Mladost

18,35 – 18,55         kadeti                        Kursadžije – Česma invest

19,00 – 19,35         veterani        Picerija Zamak – Gips rigips Bujić

19,40 – 20,25         seniori A        Bratstvo – Fitnes centar Mody & mind

20,30                         seniori A        Sveti Đorđije – Picerija Zamak

2. januar:

16,00 – 16,20         pioniri            Picerija Zamak – Dinamo

16,25 – 17,00         veterani        Gips rigips Bujić – Sombor

17,05 – 17,40         veterani        URA – POKS

17,45 – 18,20         veterani        Picerija Zamak – Zaboravljeni

18,25 – 19,10         seniori B        Pin bet – Pariz čaršija

19,15 – 20,00         seniori B        Paxel Mladost – Caffe Time

20,05                         seniori B        Ruža rumena – Max bet

3. januar:

16,00 – 16,20         pioniri            Dinamo – Džimikomerc

16,25 – 16,45         pioniri            ASM Kovačević – Picerija Zamak

16,50 – 17,10         pioniri            Otpisani – Srbija do Tokija

17,15 – 17,40         kadeti                        Cold beer – Česma invest

17,45 – 18,10         kadeti                        Mladost – Kursadžije

18,15 – 18,40         kadeti                        Zar je bitno – Dinamo

18,45 – 19,20         veterani        Gips rigips Bujić – URA

19,25 – 20,10         seniori A        Fitnes centar Mody & mind – Sveti Đorđije

20,15                         seniori A        Koktel – Bratstvo

4. januar:

15,30 – 15,45         ml.pioniri      Mladost 2 – Mladost 1

15,50 – 16,10         pioniri            Pariz – Picerija Zamak

16,15 – 16,35         pioniri            Otpisani – Džimikomerc

16,40 – 17,15         veterani        POKS – Picerija Zamak

17,20 – 17,55         veterani        Sombor – URA

18,00 – 18,35         veterani        Dan Vik Partizan – Gips rigips Bujić

18,40 – 19,25         seniori B        Caffe Time – Pariz čaršija

19,30 – 20,15         seniori B        Ruža rumena – Pin bet

20,20                         seniori B        Paxel Mladost – Mx bet

5. januar:

16,00 – 16,20         pioniri            ASM Kovačević – Dinamo

16,25 – 16,55         kadeti            Dinamo – Cald beer

17,00 – 17,25         kadeti            Kursadžije – Zar je bitno

17,30 – 17,55         kadeti                        Česma invest – Mladost

18,00 – 18,35         veterani        Dan Vik Partizan – Picerija Zamak

18,40 – 19,15         veterani        Sombor – Zaboravljeni

19,20 – 20,05         seniori A        Sveti Đorđije – Koktel

20,10                         seniori A        Picerija Zamak – Fitnes centar Mody& mind

 

8. januar:

16,00 .- 16,35         veterani        URA – Dan Vik Partizan

16,40 – 17,15         veterani        Picerija Zamak – Sombor

17,20 – 17,55         veterani        Zaboravljeni – POKS

18,00 – 18,45         seniori B        Max bet – Caffe Time

18,50 – 19,25         seniori B        Pin bet – Paxel Mladost

19,30                         seniori B        Pariz čaršija – Ruža rumena

9. januar:

16,00 – 16,20         pioniri            Džimikomerc – ASM Kovačević

16,25 -.16,45          pioniri            Otpisani – Picerija Zamak

16,50 – 17,10         pioniri            Srbija do Tokija – Pariz

17,15 – 18,00         seniori                       A1 – B4

18,05 – 18,50         seniori                       A2 – B3

18,55 – 19,40         seniori                       A3 – B2

19,45                        seniori                       A4 – B1

 

10. januar:

16,00 – 16,20         pioniri                        1 – 4

16,25 – 16,45         pioniri                        2 – 3

16,50 – 17,15         kadeti                           1 – 4

17,20 – 17,45         kadeti                          2 – 3

17,50 – 18,25         veterani                    1 – 4

18,30 . 19,10          veterani                    2 – 3

19, 20 – 20,10        seniori           (A1- B4) – (A3 – B2)

20,15                         seniori           (A2 –B3) – (A4 – B1)

11. januar:

16,00 . 16,15          mlađi pioniri            Finale

16,25 – 16,45         pioniri            za treće mesto

16,55 – 17,15         pionir                         Finale

17,25 – 17,50         kadeti                        za treće mesto

18,00 – 18,25         kadeti                        Finale

18,35 – 19,15         veterani        za treće mesto

19,25 – 20,00         veterani                    Finale

20,00 – 20,30         Kulturno umetnički program

20,35 – 21,25         seniori           za treće mesto

21,30                         seniori           F I N A L E