utorak, 7 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

REAGOVAO RUKOMETNI SAVEZ VOJVODINE

Upravni odbor Rukometnog saveza Vojvodine na elektronskoj sednici održanoj dana 17.03.2020. godine, postupajući u skladu sa odredbama čl. 70 st. 3, čl. 71 st. 1 Statuta RSV, te čl. 23 Poslovnika o radu UO RSV, kao i odredbama čl. 69 st. 2 tač. 15 Statuta RSV, te u skladu sa Sporazumom između RSS i RSV o poveravanju sprovođenja takmičenja u pojedinim ligama RSV, doneo je sledeću :

O D L U K U

ODLAŽU SE:

do daljnjeg sve do sada neodigrane utakmice redovnih prvenstvenih rukometnih takmičenja i takmičenja u Ligama mlađih kategorija i to u : 1. Prva liga “Sever“ u muškoj i ženskoj konkurenciji, 2. Druga liga “Sever“ u muškoj konkurenciji, 3. Druga liga Sever “Jug“ u ženskoj kokurenciji, 4. Druga liga Sever “Sever“ u ženskoj konkurenciji, 5. Treća liga Sever “Sever“ u muškoj konkurenciji, 6. Treća liga Sever “Zapad“ u muškoj konkurenciji, 7. Treća liga Sever “Istok“ u muškoj konkurenciji, 8. Liga mlađih kategorija RSV-16 u muškoj konkurenciji, 9. Liga mlađih kategorija RSV-14 u muškoj i ženskoj konkurenciji, 10. Liga mlađih kategorija RSV-12 u muškoj i ženskoj konkurenciji.

II. ZABRANjUJE SE:

odigravanje prijateljskih utakmica, svake vrste takmičenja u mini rukometu i rukometu na pesku, svih memorijalnih i drugih turnira u rukometu, rukometnih kampova, kao i svih drugih takmičarskih i rukometno stručnih okupljanja (seminari i dr.) na teritoriji u nadležnosti Rukometnog saveza Vojvodine.

O b r a z l o ž e nj e

Prema odredbi čl. 70 st.3 Statuta RSV, UO RSV može da donosi odluke o svim pitanjima koja su u nadležnosti UO RSV i na elektronskim sednicama. Prema odredbi čl. 71 st. 1 Statuta RSV sednice UO RSV saziva predsednik UO RSV. Prema odredbi čl. 23 Poslovnika o radu UO RSV sam sazvao ovu elektronsku sednicu, jer zbog potrebne brzine reagovanja objektivno nije nužno, ekonomično i neophodno da se zakazuje redovna sednica. U skladu sa čl. 200 st. 5 Ustava Republike Srbije, predsednik Republike Aleksandar Vučić, predsednik Narodne skupštine Maja Gojković i predsednik Vlade, Ana Brnabić, su doneli Odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, a koja Odluka je objavljena u Sl. gl. Republike Srbije br. 29/2020 dana 15.03.2020. godine i koja je stupila na snagu danom objavljivanju u “Službenom glasniku Republike Srbije“. Vlada Republike Srbije je dana 15.03.2020. godine donela Naredbu o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru, a koja je objavljena u Sl. gl. Republike Srbije br. 30/2020 dana 15.03.2020. godine i koja je stupila na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“. Imajući u vidu gore navedenu Odluku o proglašenju vanrednog stanja, kao i gore navedenu Naredbu o zabrani okupljanja, a koje su donete radi sprečavanja daljeg širenja zarazne bolesti COVID-19 ukazuje se neodložna potreba da se odlože sva rukometna takmičenja i druge rukometne aktivnosti koje su u nadležnosti Rukometnog Saveza Vojvodine. Imajući u vidu sve gore navedeno, a na osnovu odredbi čl. 69 st. 2 tač. 15 Statuta RSV, te u skladu sa Sporazumom o poveravanju vođenja svih gore navedenih liga u nadležnost RSV, a koji je zaključen sa RSS, kao i u pogledu drugih rukometnih aktivnosti UO RSV je doneo ovu odluku. Donošenjem ove odluke će se doprineti da se spreči širenje zarazne bolesti COVID-19, a tako i zaštiti život i zdrvlje svih učesnika u rukometnim takmičenjima, što je i cilj donošenja ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LEKU

: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba Skupštini Rukometnog saveza Vojvodine u roku od 15 dana računajući od dana objavljivanja iste u službenom glasilu RSV (čl. 63 st. 1 tač. 18 Statuta RSV)

PREDSEDNIK UO RSV Perović Borislav