subota, 16 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

REAKCIJA RUKOMETNOG SAVEZA VOJVODINE NA ODLUKE RSS

Šta će biti sa nedavno prekinutim rukometnim prvenstvom, hoće li se nastaviti i šta o svemu misle čelnici Rukometnog saveza Vojvodine, možete pročitati u sledećem saopštenju.

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА
Број: 198/2

Београд, 13.05.2020.

 

 

УПРАВНОМ ОДБОРУ РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 

Поштовани,

Такмичарска комисија Рукометног савеза Србије, је на 49. (електронској) седници, одржаној 13.05.2020 године донела следеће предлоге које Вам доставља на одлучивање:

АД 1.

Предлаже се Управном одбору Рукометног савеза Србије да сходно члану 157. став 6. Закона о спорту и члану 64. став 2. тачка 19. Статута РСС донесе Одлуку о трајном прекиду првенства и поништењу редовних првенствених такмичења и такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије у такмичарској 2019/2020 сезони.

АД 2.

Предлаже се Управном одобру РСС да на основу члана 8. став 3. Правилника о рукометним такмичењима донесе одлуку о броју лига и броју екипа у првом и нижим степенима такмичења тако да обухвата 23 лиге како следи:

1. Први степен такмичења

o        једна Супер рукометна лига-мушкарци (СРЛМ) која броји 16 клубова,

o        једна Супер рукометна лига-жене (СРЛЖ) која броји 12 клубова,

o        једна Супер Б рукометна лига-мушкарци Север-Центар (СБРЛМ) која броји 12    клубова,

o        једна Супер Б рукометнa лигa-мушкарци Исток-Запад (СБРЛМ) која броји 12 клубова,

o        једна Супер Б рукометна лига-жене (СБРЛЖ) која броји 12 клубова

2. Други степен такмичења:

o        четири Прве рукометне лиге-мушкарци (ПРЛМ) које броје по 12 до 14 клубова, с тим да могу да броје и више од 14 клубова, ако је то нужно или целисходно,

o        четири Прве рукометне лиге-жене (ПРЛЖ) које броје по 8 до 12 клубова, с тим да могу да броје и више од 12 клубова, ако је то нужно или целисходно,

3. Трећи степен такмичења:

o        пет Других рукометних лига-мушкарци (ДРЛМ) које броје до 12 клубова, с тим да могу да броје и више од 12 клубова, ако је то нужно или целисходно

o        две Друге рукометне лиге-жене (ДРЛЖ) које броје до 12 клубова, с тим да могу да броје и више од 12 клубова, ако је то нужно или целисходно

4. Четврти степен такмичења:

o        три Треће рукометне лига-мушкарци (ТРЛМ) које броје по 8 до 12 клубова, с тим да могу да броје и више од 12 клубова, ако је то нужно или целисходно

АД 3.

Предлаже се Управном одбору Рукометног савеза Србије да на основу члана 64. став 2. тачака 19. и 30. Статута Рукометног савеза Србије и члана 9. Правилника о рукометним такмичењима Рукометног савеза Србије донесе Одлуку о критеријумима за попуну упражњених места СРЛМ, СРЛЖ, ПРЛМ, ПРЛЖ, ДРЛМ и ДРЛЖ у такмичарској 2020/2021.

Критеријуми за попуну упражњених места су:

1.                  Клуб је дужан да достави пријаву за упражњено место у лиги најкасније 7. дана од објављивања ове одлуке;

2.                  Право пријаве имају сви клубови који испуњавају све услове из Правилника о Дозволи за сезону;

3.                  Пријаву за упражњено место/а:

·         у СРЛМ односно СРЛЖ имају сви клубови који су у такмичарској 2019/2020 добили Дозволу за сезону у СБРЛМ односно СБРЛЖ

·         у СБРЛМ односно СБРЛЖ имају сви клубови који су у такмичарској 2019/2020 добили Дозволу за сезону у ПРЛМ односно ПРЛЖ

·         у ПРЛМ односно ПРЛЖ имају сви клубови који су у такмичарској 2019/2020 добили Дозволу за сезону у ДРЛМ односно ДРЛЖ

·         у ДРЛМ сви клубови који су у такмичарској 2019/2020 добили Дозволу за сезону у ТРЛМ

У случају да се за попуну упражњених места у лигама пријави већи број клубова од упражњених места, биће организован бараж. Поред свих горе наведених услова, клуб ће бити у обавези да уплати депозит, као гаранцију учешћа у бараж утакмицама, а који ће бити враћен првог радног дана по завршетку баража. Износ депозита је:

400.000,00 динара за СРЛМ/СРЛЖ

100.000,00 динара за СБРЛМ/СБРЛЖ

50.000,00 динара за ПРЛМ/ПРЛЖ

20.000,00 динара за ДРЛМ/ДРЛЖ

Начин одигравања утакмица баража биће утврђен након пријаве екипа, а за организацију и одигравање баража биће надлежна комисија од 3 члана, у саставу представник ТК РСС, директор лиге клубова који учествују у баражу која се попуњава и представник УО РСС.

Термин бараж утакмице биће одигране у првом термину након одлуке биће утврђен накнадно, а у складу са одлукама  Владе Републике Србије о дозволи за одигравање утакмица у дворанама.

АД 4.

Због одлуке о трајном прекиду такмичења, предлаже се УО РСС да донесе одлуку о организацији Отворених првенства Србије за 2002, 2004. и 2006. и млађе до краја такмичарске године. а у складу са одлукама Владе Републике Србије о дозволи за одигравање утакмица у дворанама. Услов за организацију првенства је да се пријави најмање 8 екипа.

АД 5.

Предлаже се УО РСС да за ЕХФ клупска такмичења, као и учешће у СЕХА Гаспром лиги у сезони 2020/2021 пријаве клубови сходно редоследу на коначној табели у такмичарској сезони 2018/2019.

АД 6.

Предлаже се УО РСС да донесе одлуку да се финални турнири Купа Србије за мушкарце односно жене одиграју недељу дана пре почетка такмичарске 2020/2021 сезоне.

АД 7.

Предлаже се УО РСС, да у циљу помоћи свим члановима УО РСС, а пре свега клубовима, да се сви износи чланарина из Одлуке о висини чланарине и такси службених лица умање до 20%. Ова одлука ступа на снагу објављивања и траје до краја такмичарске 2020/2021. године.

АД 8.

Предлаже се Управном одбору да на основу члана 3. став 1. Правилника о рукометним такмичењима РСС, спровођење такмичења, укључујући и издавање Дозвола за сезону:

·      у Супер рукометној лиги мушкарци повери Асоцијацији рукометних клубова Суперлиге

·      у Супер Б рукометној лиги повери Заједници клубова Супер Б рукометне лиге

·      у Првим лигама Исток и Запад, Другим лигама Копаоник, Морава, Исток, Куп Централне Србије и Косова и Метохије, и ТМК на такмичарској целини Централна Србија и Косово и Метохија, повери Рукометном савезу Централне Србије

·      У Првим лигама Центар и Другим лигама Центар, Куп Београда и ТМК на такмичарској целини Београд, повери Рукометном савезу Београда

·      У Првим лигама Север, Другим лигама Север, Трећим лигама Север, Куп Војводине и ТМК на такмичарској целини Војводина, повери Рукометном савезу Војводине

 

АД 9.

Предлаже се Управном одбору да да донесе измене ПРАВИЛНИКА О ДОЗВОЛАМА ЗА СЕЗОНУ тако да се:

– у члану 4. текст „15. августа“  замени текстом „ 1. јула“

– у члану 8. текст „пре почетка такмичарске сезоне за коју се издаје Дозвола за сезону“ замењује текстом „8 дана од дана подношења молбе за добијање Дозволе за сезону“

ПРЕДСЕДНИК ТК РСС

Небојша Видановић, с.р.