subota, 4 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

SAČUVAJTE USPOMENE

Ukoliko imate neke drage trenutke snimljene na video, audio ili kameri, a želite ih sačuvati od zaborava, kontaktirajte nas.

Digitalizacija starih analognih snimaka!

Krajnje profesionalno presnimavanje sa kaseta na DVD uz garanciju da će snimak biti autentičan onome sa kojeg se presnimava.

Po najpristupačnijoj ceni i uz drugarski dogovor, javite nam se!

Kliknite na sledeći link za sva pitanja i cene: Kontakt

Administracija