petak, 22 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

U PETAK ISTIČE ROK ZA PRIJAVU DECE U VRTIĆ ELEKTRONSKIM PUTEM

Obaveštavamo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike dece da elektronsku prijavu deteta putem usluge  “e – Vrtić“ mogu izvršiti do 15.05.2020. godine i ista se nalazi na Portalu eUprava https://euprava.gov.rs/usluge/5638.

Napominjemo, da ukoliko vršite prijavu elektronskim putem ne morate da dostavljate dokumenta, jer se ona automatski pribavljaju iz Matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Policijske uprave (uverenje o prebivalištu deteta).   Kada roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik podnese prijavu preko Portala, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj prijavi i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima. Na Portalu možete izabrati opciju da li će obaveštenje primati na mejl ili putem sms poruke.

Prijavu elektronskim putem mogu podneti svi zainteresovani roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, s tim da roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici koji pripadaju osetljivoj kategoriji (npr. samohrani roditelj, deca žrtava nasilja u porodici, roditelji dece sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, dece iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, dece trećeg i savkog narednog reda rođena i dr.) moraju dostaviti dokaze kojim svoj status i potvrđuju.

Sve dodatne informacije u vezi usluge E – vrtić i prijave deteta elektronskim putem možete dobiti na sajtu ustanove www.pcelicaapatin ili na telefone 025/773 029 i 062/97 86 399 – kontakt osobe – Bursać Sanja i Berar Marijana.

Korisničko uputstvo za roditelje: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf

Ako imate tehničko pitanje kako da popune obrazac, problem oko Prijave na Portal eUprave, obratite se E Upravi na  kontakt formu  Portala eUprava  https://euprava.gov.rs/kontakt

U koliko roditelji nisu u mogućnosti da podnesu zahtev putem elektronske usluge, potrebno je da preuzmu zahtev sa linka:

https://euprava.gov.rs/media/Zahtev%20za%20upis%20dece%20u%20predskolsku%20ustanovu.pdf

i dostave  zajedno sa dodatnom dokumentacijom na adresu elektronske pošte predškolske ustanove  majapcelica@pcelicaapatin.com.