četvrtak, 2 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

U SUBOTU BESPLATNA DODELA KANTI ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Na osnovu odluke SO Apatin o nabavci Kanti za odlaganje komunalnog otpada za individualna domaćinstva, JKP „Naš Dom“ Apatin O B A V E Š T A V A da će se podela kanti za odlaganje komunalnog otpada za individualna domaćinstva u Prigrevici izvršiti u Subotu, 26.05.2018 godine, od 07:00 časova, na sledeći način: Kante za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 litara, dostaviće se do domaćinstva korisniku komunalnih usluga koji u trenutku podele kanti nema veći dug za izvršene komunalne usluge od 2.000,00 dinara i koji nema odjavljene usluge odvoza smeća, sledećim redom:

 SUBOTA 26.05.2018.

1. MIRKA ŠTULIĆA

2. DRAGANA RAKIĆA

3. MALA

4. GREBENARSKA

5. SVILOJEVSKA

6. SONĆANSKA

7. ZADRUŽNA